Sla de navigatie over en ga naar de inhoud
Afbeelding
dinsdag, 28 juni 2016

Auteur: Administratie Wegen en Verkeer (AWV)
Afdeling Verkeerskunde, Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Inhoud | Figuren | Afdrukken PDF bestanden |

 
Vademecum


DocVolledig document
5. Hoofdstuk 5 – ontwerprichtlijnen voor voetgangersvoorzieningen
5.2 Maatvoering en afscherming van voetpaden
5.2.3Voetgangerscapaciteiten in functie van de beschikbare voetpadbreedtes

Op een beperkt aantal plaatsen (stationsomgevingen, drukke winkelstraten,…) wordt de gewenste (netto) breedte van de voetpaden niet enkel bepaald door de vereisten in functie van het comfort en de veiligheid van de voetgangers, maar ook door de capaciteitsvereisten.

De kleinste netto beschikbare breedte van het voetpad op een wegvak is bepalend voor het aantal voetgangers dat over dat voetpad kan. Om deze netto beschikbare breedte te bepalen dient de totale voetpadbreedte in lopende sectie verminderd te worden met:

-        de netto breedte van lokale hindernissen op het voetpad;

-        de veiligheidsafstanden tot deze hindernissen (in principe 0,2 m, soms herleid tot 0,1 m; zie hierover de aanbevolen profielen en breedtes van de voetpaden);

-        de veiligheidsafstand (0,5 m) aan de kant van de rijweg wanneer de rijweg (of insteekparkings) vlak naast het voetpad ligt.

De hoeveelheid voetgangers die over een voetpad met een bepaalde (netto beschikbare) breedte kan, is ook afhankelijk van de stapsnelheid van deze voetganger.

Op plaatsen met hoge voetgangersconcentraties mag veelal worden gerekend op (gemiddelde) stapsnelheden van 1,2 m/s (= 4,3 km/u).

In andere omstandigheden met voetgangers die minder gehaast zijn en met een groter aandeel oudere voetgangers dient rekening gehouden met een heel wat lagere stapsnelheid.

De hoeveelheid voetgangers die over een voetpad met een bepaalde (netto beschikbare) breedte kan, is zeker ook afhankelijk van het "afwikkelingsniveau" van dit voetgangersverkeer. Als er weinig voetgangers zijn heeft bijna elke voetganger een grote bewegingsvrijheid. Wanneer het aantal voetgangers toeneemt zal hun bewegingsvrijheid afnemen en zal hun gemiddelde stapsnelheid licht afnemen.

Als er zeer veel voetgangers zijn, zullen ze nauwelijks nog bewegingsvrijheid hebben en zal hun gemiddelde stapsnelheid gevoelig afnemen.

Bij een overmaat aan voetgangers, zullen ze nog nauwelijks vooruit komen.

De "Highway Capacity Manual" bepaalt verschillende afwikkelingsniveaus voor allerhande soorten verkeer in zeer verschillende omstandigheden. Het daar beschreven afwikkelingsniveau D is nog zeer behoorlijk. Dan heeft elke voetganger gemiddeld 1,4 tot 2,2 m² voetpad beschikbaar. De gemiddelde stapsnelheid ligt dan in de buurt van 1,15 tot 1,22 m/s. Het voetpad kan dan 35 tot 50 voetgangers per minuut en per meter netto beschikbare breedte van het voetpad verwerken. Bij nog meer voetgangers zal de gemiddelde stapsnelheid noodgedwongen gevoelig afnemen.

Wanneer de voetgangersstroom niet continu is, zoals bij stations of andere knooppunten van openbaar vervoer, dan zal de gemiddelde hoeveelheid voetgangers die per minuut goed over een bepaalde voetpadbreedte kan, kleiner zijn. Bij veel voetgangersverkeer maakt dit een verschil van enkele tientallen procenten.

De voetgangerscapaciteit bij trappen is ook gevoelig lager dan van een normaal, nagenoeg vlak voetpad. Bij afwikkelingsniveau D is er per meter trapbreedte een voetgangerscapaciteit van de grootteorde van 25 tot 35 voetgangers per minuut.

Op basis van de gegevens van de Highway Capacity Manual kan gesteld worden dat, bij vrij continu voetgangersverkeer, volgende voetgangerscapaciteiten behoorlijk haalbaar zijn voor de hoger vermelde aanbevolen profielen voor voetpaden.

Tabel 5.1 Voetgangerscapaciteiten in functie van de beschikbare voetpadbreedte

Omschrijving

Totale breedte

(m)

Netto breedte

(m)

Praktische maximum capaciteit (voetgangers/min.)

Beperkt profiel

2,0 m

1,4 m

50 tot 70

Ruimer profiel, zonder straatmeubilair

2,8 m

1,8 m

65 tot 90

Optimaal ruim profiel, plaatselijk met straatmeubilair

> 4,5 m

2,2 m

75 tot 110

Optimaal ruim profiel, zonder straatmeubilair

3,5 m

2,4 m

85 tot 120

Wanneer men de voetgangers comfortabel en aangenaam wil laten stappen (wandelen) dan zijn de praktische capaciteiten van de grootteorde van de helft van voormelde waarden in de tabel.

Foto 5.4 Voetgangersintensiteiten en breedte voetpadMobiliteit Vlaanderen | Vlaamse stichting verkeerskunde | BIVV | VVSGWegen en Verkeer | Toegankelijkheidsbureau vzw | De LijnBond van Trein-, Tram- en Busgebruikers | De Vlaamse Infolijn
Disclaimerwww.steunpuntstraten.be
achtergrond
achtergrond
Agenda 
Geen activiteiten
achtergrond
achtergrond
banner banner Onderteken hier de inspiratienota Publieke Ruimte